Съдържание на страницата.

Контакти

Адрес НАЦИД
бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A
София, 1125
Инфо-център (+359) 0700 44 849
Телефон (+359 2) 817 38 49
Факс (+359 2) 971 31 20
Ел.поща nacid@nacid.bg
Уебсайт www.nacid.bg