Съдържание на страницата.

Справки

Описание.

Тук можете да се запознаете със съдържанието на преписката по подадено от Вас заявление за предоставяне на услуга.

За да намерите преписка, трябва да разполагате с номера й и кода за достъп. Номерът на преписката и кодът за достъп са Ви изпратени със съобщението, с което е потвърдено получаването на заявлението за предоставяне на съответната услуга.

Формуляр